Imprumut fara garantii recomandari si sfaturi pentru a obtine finantare

Acest site a luat nastere pentru a transmite recomandari si sfaturi despre diferite tipuri de finantare si  tot ceea ce este necesar de stiu pentru a obtine si a primi un ajutor financiar in diferite situatii in care va aflati.

Ce sunt imprumuturi fara garantii?

Imprumuturile fără garanții in România, au devenit tot mai populare, cunoscute la un moment dat și sub numele popular de „credite doar cu buletinul”.

Avantajele principale ale unui împrumut fără garanții sunt accesibilitatea, valoarea redusă a sumei și perioada scurtă de rambursare. Este cea mai rapidă metodă existentă de a face rost de o sumă de bani, fiind deci o soluție ideală în cazuri urgente.

Imprumut fara garantii cu contract notarial

Iti ia doar 5 minute sa completezi de pe telefon sau de pe calculator formularul de aplicare. Nu mai trebuie sa completezi vreun contract la notar si nu mai ai nevoie sa pui un obiect gaj. Totul este fara garantii.

Imprumut intre persoane fizice fara contract

Putini oameni trec prin viata fara sa faca vreodata un imprumut. Cu cateva exceptii, aproape toata lumea face un imprumut pentru a cumpara o masina, a finanta o achizitie de locuinta, a plati pentru o educatie universitara sau pentru a acoperi o urgenta medicala. Imprumuturile sunt aproape omniprezente, la fel si acordurile care le garanteaza rambursarea.

Un contract de imprumut intre persoane fizice este util in special atunci cand imprumuti bani unui membru de familie sau unui prieten. Contractele de imprumut previn argumentele cu privire la anumiti termeni si conditii. Un contract de imprumut bani protejeaza ambele parti daca problema ajunge in instanta. Acesta permite instantei sa stabileasca daca sunt indeplinite conditiile si termenii. Daca imprumutul include dobanda, o parte poate dori sa includa un tabel de amortizare, care explica modul in care imprumutul va fi platit in timp, si cat de multa dobanda este implicata in fiecare plata. Oricand ceri sau oferi un imprumut de bani, un contract legal de imprumut ar trebui sa faca parte din proces.

Contract de împrumut între persoane fizice

Exista multe tipuri de contracte de imprumut, de la simplul contract de imprumut intre persoane fizice, cum ar fi intre prieteni si membri ai familiei, pana la contracte mai detaliate, cum ar fi credite ipotecare, contract de imprumuturi auto, card de credit si imprumuturi cu avans pe termen scurt sau pe termen lung, contract de imprumut persoana fizica catre persoana juridica si contract de imprumut firma.

Încheiat astăzi …………………
la …………………………….

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

1.1. Dl ……………………………………………….., domiciliat în ……………………………………………., str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/județ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/județ …………………….., fiul lui ………………………………….. și al …………………….., posesorul buletinului (cărții) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de ………………………., cod numeric personal ………………………………………….., în calitate de împrumutător, pe de o parte,

și

1.2. Dl ………………………………………………………, domiciliat în …………………………………………, str. ……………………………. nr. ………….., bloc ………., scara ………., etaj ………., apartament ……., sector/județ …………………, născut la data de (ziua, luna, anul) …………………………………………….. în (localitatea) ……………………… sector/județ …………………….., fiul lui ………………………………….. și al …………………….., posesorul buletinului (cărții) de identitate seria ……… nr. ……………………, eliberat de ………………………., cod numeric personal ………………………………………….., în calitate de împrumutat, precum și

II. OBIECTUL CONTRACTULUI ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

2.1. Împrumutătorul declară că acordă cu titlu de împrumut împrumutatului, suma de …………………. RON, cu obligația împrumutatului de a restitui suma împrumutată, fără dobândă, în termen de ……………………………….. luni de la data prezentei autentificări, respectiv până la data de ………………………………….. .

2.2. Împrumutatul primește cu titlu de împrumut de …………………….. RON, și este de acord cu termenul și condițiile de rambursare a împrumutului, prevăzute în prezentul contract.

2.3. Împrumutatul se obligă să restituie împrumutul până la data de ………………………………………… .

III. DURATA CONTRACTULUI 

3.1. Împrumutul se acordă pe un termen de ………………………………………….. luni, începând de la data de …………………….., și până la data de ………………………… .

 

IV. LITIGII 

4.1. Părțile au convenit că eventualele litigii, în cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, să fie deferite instanței judecătorești competente.

 

V. CLAUZE FINALE 

5.1. Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de …………………… exemplare, câte unul de fiecare parte, astăzi ……………………, data semnării lui.

 

ÎMPRUMUTĂTOR                                             ÎMPRUMUTAT